Pole Bramkowe

 

6.1 W polu bramkowym może poruszać się zasadniczo tylko bramkarz (patrz jednakże przepis 6.3). Pole bramkowe (wraz z linią pola bramkowego) uważa się za naruszone, jeżeli zawodnik z pola gry jakąkolwiek częścią ciała dotknie to pole.

6.2 Jeżeli zawodnik z pola gry naruszy pole bramkowe, to sędziowie winni podjąć następujące decyzje:

a) rzut wolny - jeżeli dokonał tego zawodnik będący w posiadaniu piłki (13.1a);

b) rzut wolny - jeżeli dokonał tego zawodnik nie będący w posiadaniu piłki, ale osiągnął z tego tytułu korzyść (13.1a-b; patrz jednakże 6.2c);

c) rzut karny - jeżeli naruszający pole bramkowe zawodnik drużyny broniącej interweniuje w sytuacji pewnej do zdobycia bramki i uniemożliwia jej uzyskanie (14.1a).

6.3 Naruszenie pola bramkowego nie jest karane jeżeli:

zawodnik po zagraniu piłki znajdzie się w polu bramkowym, a przeciwnik z tego powodu nie został poszkodowany;

zawodnik bez piłki znajdzie się w polu bramkowym i nie uzyska z tego tytułu żadnej korzyści;

zawodnik drużyny broniącej w czasie lub po próbie obrony znajdzie się w polu bramkowym, a przeciwnik z tego tytułu nie został poszkodowany

6.4 Piłka znajdująca się w polu bramkowym należy do bramkarza.

Dotknięcie piłki leżącej lub toczącej się w polu bramkowym, bądź trzymanej przez bramkarza znajdującego się w polu bramkowym, jest zabronione (13.1a-b). Zezwala się na granie piłką znajdującą się w powietrzu nad polem bramkowym, jednakże nie przy wykonywaniu rzutu od bramki (12.2).

6.5 Piłka, która w czasie gry, w okolicznościach wskazanych w przepisie 12, znajdzie się w polu bramkowym, musi być wprowadzona przez bramkarza do gry rzutem od bramki.

6.6 Jeżeli w czasie obrony bramki piłka dotknie zawodnika z pola gry drużyny broniącej, a następnie opanuje tę piłkę bramkarz lub zatrzyma się ona w polu bramkowym, to wznowienie gry następuje rzutem od bramki (zgodnie z przepisem 6.5)

6.7 Jeżeli zawodnik zagra piłką do własnego pola bramkowego należy podjąć następujące decyzje:

a) uznać bramkę- jeżeli piłka przekroczy linię bramkową;

b) rzut wolny- jeżeli piłka zatrzyma się w polu bramkowym lub dotknie ją bramkarz, a uprzednio nie przekroczyła ona linii bramkowej (13.1b);

c) rzut z linii bocznej- jeżeli piłka opuściła boisko przez linię końcową (11.1)

d) gra toczy się dalej- jeżeli piłka przekroczy pole bramkowe bez dotknięcia jej przez bramkarza.

6.8 Piłka pozostaje w grze, jeżeli powróci z pola bramkowego w pole gry.

<Wstecz>