Gra Piłką

 

Zezwala się:

7.1 przy użyciu dłoni (otwartych lub zaciśniętych), rąk, głowy, tułowia, kolan i ud- piłkę rzucać, chwytać, zatrzymywać, pchać, uderzać i piąstkować;

7.2 trzymać piłkę, nie dłużej jednak niż 3 sek., również wtedy gdy leży ona na podłożu (13.1a);

7.3 poruszać się z trzymaną piłką najwyżej 3 kroki; krok uważa się za wykonany jeżeli:

stojący na nogach zawodnik oderwie jedną nogę od podłoża i postawi ją z powrotem na podłożu lub przesunie jedną nogę na inne miejsce;

zawodnik, dotykając jedną nogą podłoża, chwyci piłkę i następnie dotknie podłoża drugą nogą;

zawodnik, po wyskoku, dotknie podłoża tylko jedną nogą i następnie na tej nodze wykona podskok lub dotknie podłoża drugą nogą;

zawodnik, po wyskoku, dotknie podłoża równocześnie dwoma nogami, a następnie jedną nogę oderwie i postawi ją z powrotem lub przesunie jedną nogę na inne miejsce.

Jeżeli zawodnik przestawi jedną nogę w inne miejsce, to dostawienie do niej drugiej nogi nie liczy się jako następny krok.

7.4 piłkę w miejscu lub biegu:

odbić jeden raz o podłoże i ponownie chwycić w jedną lub obie dłonie;

wielokrotnie dotykać jedną dłonią odbijając (kozłować) o podłoże lub tocząc po podłożu, a następnie chwycić w jedną lub obie dłonie;

Z chwilą jednak gdy piłka po kozłowaniu lub toczeniu zostanie chwycona w jedną lub obie dłonie należy wykonać podanie lub rzut najpóźniej po 3 sek. bądź nie więcej niż 3 krokach (13.1a).

Kozłowanie lub odbijanie rozpoczyna się od momentu gdy zawodnik jakąkolwiek częścią ciała dotknie piłkę i skieruje ją ku podłożu.

Jeżeli piłka dotknie innego zawodnika, słupka lub poprzeczki zezwala się na ponowne jej kozłowanie lub odbijanie od podłoża i chwytanie.

7.5 przekładać piłkę z dłoni do dłoni;

7.6 grać piłką klęcząc, siedząc lub leżąc;

Nie wolno:

7.7 dotykać piłki więcej niż jeden raz, o ile uprzednio nie dotknęła podłoża, innego zawodnika, słupka lub poprzeczki (13.1a);

Błąd chwytu nie jest karany.
Błąd chwytu ma miejsce wówczas kiedy zawodnik w czasie chwytania lub zatrzymywania piłki nie może jej opanować. Po kozłowaniu lub toczeniu piłki, co traktowane jest jako jej opanowanie, zawodnik może dotknąć piłkę tylko jeden raz.

<Wstecz>