Drużyna

 

4.1 Drużyna składa się z nie więcej niż 12-tu zawodników.

Na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 7-miu zawodników, z których jeden musi być bramkarzem. Zawodnik, który uczestniczy w grze jako bramkarz, może w dowolnym czasie spotkania stać się graczem w polu. Jednocześnie zawodnik występujący w polu gry może w dowolnym czasie stać się bramkarzem (patrz jednakże przepisy 4.4 i 4.7)

Drużyna musi przystąpić do gry z co najmniej 5-ma zawodnikami.

Drużyna może zostać uzupełniona do końca zawodów- łącznie z dogrywkami- do 12-tu zawodników (dla zawodów IHF i kontynentalnych obowiązują uregulowania szczególne)

Gra może toczyć się dalej , jeżeli liczba zawodników jednej z drużyn zmaleje do poniżej 5-ciu. W takiej sytuacji sędziowie decydują o ewentualnym zaniechaniu dalszego kontynuowania zawodów (17.13), o ile równocześnie straciły one sportowy charakter.

4.2 Drużyna może mieć nie więcej niż 4 osoby towarzyszące. Osoby te nie mogą być zmienione w trakcie spotkania, a jedna spośród nich musi być wyznaczona jako odpowiedzialna za drużynę i wyłącznie ona jest upoważniona do komunikowania się z sędziami. Osoba towarzysząca nie ma prawa wchodzić na boisko w trakcie gry. Naruszenie tej zasady podlega karaniu jako niesportowe zachowanie (patrz jednak przepisy 8.4, 16.1d, 16.3d, 16.6b), a gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13.1a-b).

4.3 Zawodnik lub osoba towarzysząca są uprawnieni do udziału w meczu jeśli są obecni w momencie rozpoczęcia gry i są wpisani do protokołu zawodów.

Zawodnik lub osoba towarzysząca, którzy przybędą po rozpoczęciu gry, celem uzyskania uprawnienia do udziału w meczu, muszą zgłosić swoje przybycie sędziemu mierzącemu czas / sekretarzowi i muszą być wpisani do protokółu zawodów przed ich rozpoczęciem.

Zawodnik uprawniony do gry może, zasadniczo w każdej chwili, wejść na boisko przez linii zmian własnej drużyny (patrz jednakże przepis 4.4 i 4.6)

Zawodnik, który nie jest uprawniony do gry, a wszedł na boisko, musi być zdyskwalifikowany (16.6a). Wówczas grę rozpoczyna się rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13.1a-b).

ZMIANY ZAWODNIKÓW

4.4 Zawodnicy rezerwowi mogą w czasie gry wielokrotnie i w każdej chwili, bez zgłaszania sędziemu mierzącemu czas/sekretarzowi, być wprowadzani do gry, o ile zawodnicy, których zmieniają, uprzednio opuścili boisko (4.5).

Wejście zawodników na boisko i jego opuszczenie może nastąpić wyłącznie przez linię zmian własnej drużyny (4.5). Dotyczy to także zmian bramkarzy (zobacz także przepisy 4.6 i 14.10).

Przepisy o zmianach stosuje się również w czasie przerwy w grze (z wyjątkiem przerwy dla drużyny).

4.5 Zła zmiana jest karana 2-minutowym wykluczeniem winnego jej popełnienia zawodnika. Jeżeli więcej niż jeden zawodnik tej samej drużyny popełni w danej sytuacji błąd złej zmiany, wówczas karę nakłada się wyłącznie na zawodnika, który jako pierwszy naruszył przepisy o zmianie.

Gra jest wznawiana rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13.1a-b).

4.6 Zawodnik, który jako dodatkowy wszedł na boisko lub który w sposób niezgodny z przepisami bierze udział w grze będąc w strefie zmian, musi być ukarany 2-minutowym wykluczeniem. Wówczas, drużyna gra w składzie zmniejszonym o jednego zawodnika przez 2 min (niezależnie od tego, że dodatkowy zawodnik musi opuścić boisko).

Jeżeli zawodnik wejdzie na boisko w trakcie odbywania kary wykluczenia, to musi być na niego nałożona kolejna kara 2 min wykluczenia. Ta kara rozpoczyna się natychmiast, wskutek czego drużyna musi występować na boisku w składzie zmniejszonym o kolejnego zawodnika przez okres pozostałej do odbycia pierwszej kary.

Gra w obu powyższych przypadkach wznawiana jest rzutem wolnym dla drużyny przeciwnej (13.1a-b).

WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

4.7 Wszyscy zawodnicy z pola gry danej drużyny muszą posiadać jednakowe stroje, których kombinacja kolorów i wzorów musi wyraźnie różnić się od strojów drużyny przeciwnej. Strój zawodnika, który w danym momencie występuje jako bramkarz, musi się różnić od strojów obu drużyn i bramkarza drużyny przeciwnej (17.3).

4.8 Koszulki zawodników powinny być oznaczone numerami od 1 do 20, o wysokości co najmniej 20 cm na plecach, a 10 cm z przodu.

Kolor numerów musi wyraźnie odróżniać się od koloru koszulek.

Kapitan drużyny musi posiadać na ramieniu opaskę o szerokości 4 cm w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki.

4.9 Zawodnicy muszą w czasie gry używać obuwie sportowe.

Niedozwolone jest posiadanie w czasie gry przedmiotów, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników. W szczególności nie można używać kasków ochronnych, masek ochronnych, bransolet, zegarków, pierścionków, łańcuszków, kolczyków, okularów bez solidnej oprawy i opaski przytrzymującej oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zawodników (17.3). Opaski na głowę są dozwolone, o ile wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału.

Zawodnicy nie spełniający powyższych wymogów nie mogą brać udziału w grze do czasu dostosowania się do nich.

4.10 Jeżeli zawodnik krwawi, ma ślady krwi na ciele lub stroju, musi natychmiast i dobrowolnie opuścić boisko (przez strefę zmian) w celu zatrzymania krwawienia , zabezpieczenia rany i oczyszczenia śladów krwi. Zawodnikowi nie wolno powrócić do gry przed wykonaniem tych czynności.

Zawodnik, który nie wykona zaleceń sędziów w tej mierze, jest traktowany jako zachowujący się niesportowo.

4.11 Sędziowie mogą zezwolić (używając sygnałów nr 16 i 17) dwóm osobom z danej drużyny, uprawnionym do uczestnictwa w zawodach, na wejście na boisko w trakcie zatrzymania czasu gry w celu udzielenia pomocy zawodnikowi ich drużyny, który uległ kontuzji (4.2, 16.1d, 16.3d, 16.6b).
 

 

<Wstecz>