Bramkarz

 

Bramkarzowi wolno:

5.1 w czasie obrony bramki, będąc w polu bramkowym, dotykać piłki każdą częścią ciała;

5.2 poruszać się w obrębie pola bramkowego bez ograniczeń dotyczących zawodników z pola gry (przepisy 7.2-4, 7.7); nie wolno mu jednakże opóźniać wykonania rzutu od bramki (przepisy 6.5, 12.2 i 15.3b);

5.3 opuścić pole bramkowe bez piłki i brać udział w grze w polu gry; podlega on wówczas przepisom, które obowiązują pozostałych zawodników;

Pole bramkowe uważa się za opuszczone przez bramkarza z chwilą gdy jakąkolwiek częścią ciała dotknie on podłoża poza linią tego pola.

5.4 opuścić pole z piłką, o ile nie była przez niego opanowana, i zagrywać nią w polu gry;

Bramkarzowi nie wolno:

5.5 zagrażać zawodnikowi drużyny przeciwnej w czasie obrony bramki (8.2, 8.5);

5.6 opuszczać pole bramkowe z opanowaną piłką (13.1a);

5.7 po wykonaniu rzutu od bramki ponownie dotknąć piłki w polu gry dopóki nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika (13.1a);

5.8 dotykać piłkę leżącą lub toczącą się poza polem bramkowym, będąc jednocześnie w tym polu (13.1a);

5.9 wprowadzać piłkę do pola bramkowego, jeżeli toczy się ona lub leży poza tym polem (13.1a);

5.10 powracać z pola gry do pola bramkowego z piłką (13.1a);

5.11 dotykać podudziem lub stopą piłkę, która leży w polu bramkowy lub zmierza w kierunku pola gry (13.1a);

5.12 w czasie obrony rzutu karnego przekraczać ograniczającą poruszanie się bramkarza linię (linia 4m) wraz z jej przedłużeniem w obie strony, dopóki piłka nie opuści dłoni zawodnika wykonującego rzut (14.9).

Bramkarz stojący na jednej nodze na linii lub przed linią ograniczającą (linia 4m) może dowolną część ciała, nie dotykając jednakże nią podłoża, przenieść poza tę linię.

<Wstecz>